Μαρτυρικά
Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά

Κωδικός: ΜG003

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 67,00€ /50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%


Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΜG007

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 43,00€ /50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά

Κωδικός: ΜΚ105

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 45,00€ /50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΜΚ103

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 48,00€ /50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΜΚ105

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 45,00€ /50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΜΚ107

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 47,00€ /50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΜΚ107

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 42,00€ /50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-10Χ17

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 39,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: M4-10A74

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 46,00/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ4-489

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 47,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-1077

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 45,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ2-88

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 28,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-248Α

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 35,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-243Α

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 44,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-336/Μ

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 47,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-04/17

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 43,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-039

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 38,50€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ-4-80/Μ

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 41,70€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%


Χειροποίητα Μαρτυρικά


Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ2-780/35

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 34,80€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά  

Κωδικός: Μ4-243Α

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 43,70€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-8/17

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 44,30€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ1-910/07

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 43,60€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-243Α

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 44,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-8Χ/17

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 51,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-Δ89

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 42,80€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ2-189

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 41,70€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-336/17

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 39,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-915

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 47,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ2-342Χ

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 34,80€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ4-80/Ρ

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 41,90€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ8-336/44

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 39,70€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ5-8Α/44

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 38,80€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ8-342/17

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 36,40€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ5-88/04

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 31,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: Μ1-810/03

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 29,80€

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ2-588

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 45,40€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ2-288

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 43,70€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ2-688

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 41,30€

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ4-29Α

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 48,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ8-289/121

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 41,70€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ2-188

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 43,00€/50τεμ.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ4-204/1

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 31,00€

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Χειροποίητα Μαρτυρικά

Περιγραφή: Χειροποίητα Μαρτυρικά 

Κωδικός: ΝΜ4-189

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 15 ημέρες.

Τιμή: 46,30€

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%